Alternativ till liposuktion

Det finns i huvudsak tre alternativ.

Det första och kanske det mest logiska är ändrad kost och motion. Även om hälsosam kost och motion kan kräva längre tid och större viljestyrka än snabb och effektiv fettsugning, påverkar dessa åtgärder hela kroppen och är bra för hälsan. Medvetenhet om vad som orsakar övervikt hjälper dig att ändra ditt livsstil och förebygga fetma. Fetma är inte bara ett skönhetsproblem, utan det kan orsaka många allvarliga hälsoproblem. Fetma uppstår när energimängden man får ut av maten överstiger mängden energi man använder. Orsakerna ligger oftast i felaktiga matvanor och brist på motion. Många äter massor av fet och kaloririk mat, men den fysiska aktiviteten är minimal eller saknas helt. Arvsmassan hos en person är också en bakomliggande faktor. Arvsmassan bestämmer bland annat en persons ämnesomsättning. Ämnesomsättningen blir tyvärr långsammare med åldern, vilket är något vi alla får känna av. Större förändringar i livet så som stress och sjukdomar kan också orsaka övervikt. Detta alternativ är att föredra framför de andra två nedan.

Det andra alternativet kan vara andra plastikkirurgiska ingrepp som till exempel bukplastik. Bukplastik passar bäst när huden har mist sin elasticitet, förutom då problemet med överskottsfett. I stället för avlägsnande av fettvävnad under hakan kan ansiktslyftning föredras vid vissa fall. En ansiktslyftning trimmar även huden och lyfter upp ansiktets nedre del.

Den tredje möjligheten lämpar sig för de som upplever att en fettsugning är ett allt för stort eller kostsamt ingrepp. För dessa personer finns alternativa behandlingsformer som, om än inte lika påtaglig, har dokumenterad effekt. Några av de mer kända är s.k. Lipolys, Mesoterapi och LPG Endermologie.