Body-Jet

Exempel på området lämpliga för Body-Jet

Vattenassisterad fettsugning / WAL

Body-Jet, vars fullständiga namn är Water Assisted Liposuction (WAL), är en förhållandevis ny metod för att avlägsna specifika fettdepåer från kroppen.

Metoden skiljer sig från anda metoder för fettsugning där man antingen använder fysisk kraft eller uppvärmning av vävnaden för att få loss fettcellerna. Har används istället används vattentryck.

Denna teknik är speciellt lämpad för större fettsugningar och för fettransplantationer – exempelvis till bröstförstoring, stussförstoring eller vadförstoring. Då tas fett från ett område på kroppen och sprutas in i ett annat. Processen sker oftast vid 2-3 behandlingar och är ett alternativ till implantat och till injektion av Macrolane.

Body-Jet har visat sig ha mycket goda resultat och är skonsam mot fettcellerna i högre grad än annan teknik.

Hur utförs den?

Vid fettsugningen låter man en en trycksatt vattenstråle gå före sugen i fettlagret. Vattentrycket får fettstrukturerna att lösas upp så att fettcellerna enkelt följer med in i sugen. Fettcellerna splittras från varandra av vätskestrålen, men förstörs inte. Detta gör att man kan ta tillvara fettcellerna för transplantation till ett annat område på kroppen. Området som man fettsuger får en jämn struktur, där blodkärl och nerver lämnas oskadade, men fettmängden minskar.

Vattentryckstekniken innebär att vävnaden kan behandlas varsamt vilket i sin tur innebär stora fördelar i form av mindre blödning, kortare “nedtid” efter ingreppet och mindre obehag.

Den varsamma hanteringen av fettvävnaden gör att en stor del av de avlägsnade fettcellerna är i mycket gott skick när de kommer ut. Detta innebär att de kan återanvändas på andra platser i kroppen där de gör bättre nytta. Exempelvis kan fettceller som utvunnits med Body-Jet injiceras i ansiktet, brösten eller andra delar av kroppen där man vill öka volymen och fylligheten.

Att flytta fett från ett ställe på kroppen till ett annat är ingen nyhet inom den estiska kirurgin. Problemet har tidigare varit att få fettcellerna att överleva i det transplanterade området. Tidigare var resultaten med fettransplantation osäkra och ofta inte så bra, beroende på att man använde traditionell fettsugning där fettcellerna till stor del går sönder och det framförallt är stamcellerna i fettväven som överlever. Tidigare kunde det ibland bli så lite som 10% av den transplanterade volymen som överlevde. Här tranplanteras både stamceller och levande fettceller och betydligt mer, 50-60%, av det transplanterade fettet överlever.

Det är således en mycket intressant metod för att avlägsna fett, inte minst för den som samtidigt och på ett naturligt vis även vill öka på fylligheten i andra deler av kroppen.