Svar på vanliga frågor relaterade till fettsugning

Är fettsugning ett alternativ till motion och kost?

Nej! Fettsugning är varken en kur mot fetma eller en ersättning för sund mat och motion. Fettsugning är däremot en procedur som syftar till att ta bort överflödigt fett som inte vill försvinna trots motion och fysiska ansträngningar. Därför föredrar de flesta plastikkirurger att deras patienter är normalviktiga eller endast lätt överviktiga vid en operation.

Hur kommer det sig att fettsugning blivit ett så populärt ingrepp?

Först och främst är fettsugning en mycket effektiv metod till att permanent ta bort trilskande fettsamlingar. En annan orsak är att man kan fettsuga praktiskt taget alla områden på kroppen. Idag är det vanligt att patienten fettsugs på flera olika områden under samma operation. Fettsugning är också en integrerad del i många ansiktslyftningar.

Kan jag göra en fettreduktion trots att jag är väldigt överviktig?

Nej. Du är tvungen att gå ner i vikt innan en fettsugning kan genomföras.

Hur mycket fett går det att avlägsna vid ett ingrepp?

Enligt Sundhetsstyrelsen senaste riktlinjer för postoperativ behandling och observation vid fettsugning är det inte möjligt att sätta en övre gräns för hur stor mängd fett som kan tas bort vid en fettsugning. Det beror på en konkret medicinsk värdering av patienten där bland annat patientens tidigare sjukhistoria och övervikt ingår.

Är resultatet av fettsugningen permanent?

örutsatt att du inte går upp i vikt så ja. Intar du mer energi efter operationen än den energi som du förbränner kommer det naturligtvis på nytt att bildas fett runt om på kroppen. Det är därför viktigt att ha en sund livsstil om man vill bevara sin nya figur.

Riskerar jag få ärr av operationen?

Ja. Ärren kommer dock inte att bli särskilt stora. Ärrens storlek är ungefär som ärrens storlek efter det att man tagit bort ett födelsemärke.