fettsugningar.nu

Fettsugning som överviktig

Att överväga fettsugning som överviktig kan väcka många frågor. På Fettsugningar.nu får du en omfattande översikt över vad fettsugning innebär, hur det fungerar och specifika områden som kan behandlas. Läs vidare för att få en djupare förståelse.

Vad är fettsugning?

Fettsugning är en kirurgisk procedur som syftar till att ta bort oönskade fettdepåer från specifika delar av kroppen. Genom att använda ett tunt rör, en så kallad kanyl, avlägsnas fettet genom sugning. Det är inte en metod för viktnedgång, utan snarare en metod för att skulptera kroppen.

Så funkar det

En fettsugning görs ofta på klinik. Beroende på område utförs fettsugning under lokal eller allmän anestesi. Ett litet snitt görs på det önskade området, varifrån en kanyl införs. Genom att röra kanylen fram och tillbaka bryts fettcellerna ner och kan sedan sugas ut. Efter proceduren kan svullnad och blåmärken uppstå, men dessa försvinner vanligtvis inom några veckor.

Fettsugning

Fettsugning kan utföras på flera delar av kroppen. Innan du bestämmer dig för vilken klinik du ska gå till bör du jämföra olika kliniker och ta del av tidigare patientberättelser kring fettsugning. Nordiska Kliniken är en klinik som ofta får bra omdömen av sina patienter. Nedan beskrivs några av de mest populära områdena och vad du kan förvänta dig av varje procedur.

Armar

Fettsugning av armarna, så kallad armplastik, syftar till att minska överflödigt fett och ge en mer tonad och definierad look. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för dem som har svårt att bli av med envisa fettdepåer trots träning och diet.

Haka

Fettsugning av haka kan hjälpa till att minska en dubbelhaka och ge ansiktet en mer skulpterad profil. Resultatet är ofta ett yngre och fräschare utseende.

Lipödem

Lipödem är en kronisk sjukdom där fett ackumuleras ojämnt, oftast på benen. Fettsugning vid lipödem kan hjälpa till att minska smärta och svullnad associerad med lipödem och förbättra patientens livskvalitet.

Om övervikt

Övervikt och fetma är ett tillstånd där en persons kroppsvikt ligger över det som anses vara hälsosamt för en given höjd. Det kan bero på en ackumulering av fett, muskler, benmassa eller vatten i kroppen. I dagens samhälle, med en ökning av stillasittande livsstilar och lättillgänglig bearbetad mat, har övervikt blivit en växande folkhälsoutmaning. Det är inte bara en estetisk fråga; övervikt kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och ledvärk. Förståelse av orsakerna, riskerna och behandlingsalternativen är avgörande för att hantera och förebygga detta tillstånd.

Orsaker

Övervikt kan bero på en kombination av genetik, ämnesomsättning, miljöfaktorer, kostval och fysisk aktivitetsnivå. Det är viktigt att förstå orsakerna för att kunna hantera och förebygga övervikt effektivt. Du kan läsa mer om orsaker till fetma för att få en djupare förståelse för vad som kan ligga bakom.

Operation

För dem som är kraftigt överviktiga kan kirurgiska ingrepp, som fettsugning eller gastric bypass, vara ett alternativ. Det är dock viktigt att konsultera en specialist för att avgöra den bästa behandlingsplanen. Läs mer om vad en överviktsoperation kan innebära och om vilka olika metoder som finns.

BMI

BMI, eller Body Mass Index, är ett verktyg som används för att bedöma om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller fet. Det beräknas genom en formel som beräknar hur mycket man väger i förhållande till ens längd. Läs mer om BMI & övervikt.

Vanliga frågor om fettsugning

Fettsugning är en populär procedur, men det finns många frågor kring den. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna.

Hur mycket fett kan man ta bort med fettsugning?

Vanligtvis kan upp till 5 liter fett avlägsnas under en enda fettsugningssession. Dock varierar detta beroende på patientens hälsa och det specifika området som behandlas.

Vad kostar fettsugning?

Priserna för fettsugning hos de flesta kliniker kostar mellan 18 000 – 25 000 kronor för ett område. Om det är mer än ett område som ska behandlas kan priset öka med 4 000 – 6 000 kronor per ytterligare område. Kostnaden för fettsugning varierar beroende på geografisk plats, kliniken, kirurgens erfarenhet och området som ska behandlas. Det är bäst att konsultera en klinik direkt för en exakt uppskattning.

Hur länge håller en fettsugning?

Resultaten av en fettsugning kan vara permanenta, förutsatt att patienten bibehåller en stabil vikt. Om vikten ökar kan nya fettceller ackumuleras. För att bibehålla resultatet är det viktigt att patienten gör förändringar i sin livsstil som förhindrar hen från att återgå till övervikt.

Vad händer med huden efter fettsugning?

Efter fettsugning drar huden oftast ihop sig för att anpassa sig till den nya konturen. För de flesta patienter blir huden slät, men det kan finnas variationer beroende på ålder, hudens elasticitet och det behandlade området.

Vätskeansamling efter fettsugning?

Efter fettsugning kan vissa patienter uppleva vätskeansamling i det behandlade området. Detta är vanligtvis tillfälligt och kan behandlas med dränering eller kompressionskläder. Vätskeansamling är en av de vanligaste biverkningarna efter fettsugning. Här är några orsaker till varför detta kan inträffa:

 • Kroppens svar på trauma
  Fettsugning är en invasiv procedur som involverar borttagning av fettceller genom sugning. Denna process kan orsaka trauma till det omgivande vävnaden, vilket i sin tur kan leda till en inflammatorisk reaktion. Som en del av denna reaktion kan kroppen producera extra vätska.
 • Skada på lymfkärl
  Under fettsugningsprocessen kan små lymfkärl skadas, vilket kan hindra normal dränering av lymfvätska. Detta kan resultera i ansamling av vätska i det behandlade området.
 • Kompression
  Efter fettsugning rekommenderas patienter ofta att bära kompressionskläder för att minska svullnad och stödja läkningsprocessen. Om dessa kläder inte passar ordentligt eller inte bärs som rekommenderat, kan det leda till otillräcklig dränering och därmed vätskeansamling.
 • Infektion
  Även om det är sällsynt, kan en infektion efter fettsugning leda till ansamling av vätska i det behandlade området.

Hur länge är man svullen efter fettsugning?

Svullnad efter fettsugning är vanligt och kan variera i varaktighet, men de flesta patienter ser en minskning inom några veckor. Fullständig återhämtning kan dock ta flera månader.