fettsugningar.nu

BMI

Hem > BMI

Länkar

Kontakta oss

Läs mer >

BMI övervikt

BMI, eller body mass index, är ett verktyg som hjälper oss att förstå relationen mellan vikt och längd och hur den påverkar vår hälsa. På denna sida kommer vi att utforska vad BMI är, hur man mäter det, och vilka värden som indikerar övervikt för män, kvinnor och barn. Låt oss ta en närmare titt på BMI, övervikt och kopplingen dem emellan.

Vad är BMI?

BMI, som står för body mass index, är en matematisk formel som jämför en persons vikt i förhållande till deras längd. Det ger en indikation på om en person har en hälsosam vikt i förhållande till sin längd. Även om BMI är ett användbart verktyg, bör det inte ses som en definitiv indikator på enskildas hälsa, eftersom det inte tar hänsyn till muskelmassa, benstruktur och andra faktorer.

Hur mäter man BMI?

För att mäta BMI använder man formeln: BMI = vikt (kg) / längd^2 (m^2). Det innebär att man delar personens vikt i kilogram med deras längd i meter upphöjt till två. Resultatet ger en indikation på om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma. Det är viktigt att komma ihåg att BMI är en generell indikator och kan variera beroende på ålder, kön och etnicitet.

Räkna ut mitt BMI

BMI Calculator
Use this calculator to check your body mass index (BMI).
Height
cm.
Please enter value between 125 and 225.
Weight
kg.
Please enter value between 10.0 and 500.0 ( one decimal ).
Height
ft.
in.
Please enter value between 4.2 and 7.3
Weight
lb.
st.
Please enter value between 22.0 and 1000.0 ( one decimal ).
Calculate BMI
Use this calculator to check your body mass index (BMI), which can be a helpful tool in determining your weight category. Or, use it to calculate your child’s BMI.

Vilket BMI är övervikt?

Ett BMI mellan 25 och 29,9 betraktas generellt som övervikt. Ett BMI-värde över 30 klassificeras som fetma. Det är dock viktigt att notera att dessa gränser kan variera beroende på etnisk bakgrund och andra faktorer.

Män

För män kan ett högt BMI indikera en högre risk för hälsoproblem som hjärtsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Män tenderar att ha en högre muskelmassa än kvinnor, vilket kan påverka BMI-värdet. Därför är det viktigt för män att också beakta andra hälsomarkörer och inte enbart förlita sig på BMI.

Kvinnor

Kvinnors kroppssammansättning skiljer sig från mäns, vilket kan påverka deras BMI. Hormonella förändringar, graviditet och menopaus kan alla påverka en kvinnas vikt och därmed hennes BMI. Även om BMI kan ge en allmän uppfattning om hälsa, bör kvinnor också titta på andra indikatorer och konsultera en läkare för en helhetsbild.

Barn

Barns BMI beräknas på samma sätt som för vuxna, men resultaten tolkas annorlunda. Eftersom barn växer i takt och deras kroppssammansättning förändras, jämförs deras BMI med ålders- och könsspecifika percentiler. Det hjälper till att identifiera om ett barn är underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma.

BMI-tabell

livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om hur du förebygger övervikt och om vilken vikt dina matvanor spelar.